Esnaflar için e-dönüşüm artık zorunlu oluyor

TESK Başkanı Bendevi Palandöken esnaf ve sanatkârların e-dönüşüm uygulamalarını kullanma zorunluluğunun 1 Temmuz’da başlayacağını belirtti.
Tarih: 17.04.2023 13:24 Güncelleme: 17.04.2023 13:26

TESK Baş­ka­nı Ben­de­vi Pa­lan­dö­ken esnaf ve sa­nat­kâr­la­rın e-dö­nü­şüm uy­gu­la­ma­la­rı­nı kul­lan­ma zo­run­lu­lu­ğu­nun 1 Tem­muz’da baş­la­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti.
TESK Genel Baş­ka­nı Ben­de­vi Pa­lan­dö­ken, “TESK ile Ko­lay­Soft Tek­no­lo­ji A.Ş. ara­sın­da im­za­la­nan pro­to­kol ile esnaf ve sa­nat­kâr­la­rın e-Bel­ge, e-Fa­tu­ra, e-Ar­şiv Fa­tu­ra, e-İrsa­li­ye, e-SMM, e-MM, e-Def­ter vb. e-Dö­nü­şüm uy­gu­la­ma sü­reç­le­ri­ne ait bil­gi­le­rin Gelir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı’na ulaş­tı­rıl­ma­sı ve sak­lan­ma­sı Esnaf Fa­tu­ra Web Por­ta­lın­dan sağ­la­na­cak” dedi.


-“ES­NA­FIN E-DÖ­NÜ­ŞÜM UY­GU­LA­MA­LA­RI­NI KUL­LAN­MA­SI ZO­RUN­LU”
Esnaf ve sa­nat­kar­la­rın 1 Tem­muz 2023 iti­ba­riy­le e-fa­tu­ra ve e-ar­şiv sis­te­mi­ne geçiş ya­pa­ca­ğı­nı be­lir­ten Tür­ki­ye Esnaf ve Sa­nat­kar­la­rı Kon­fe­de­ras­yo­nu (TESK) Genel Baş­ka­nı Ben­de­vi Pa­lan­dö­ken, “Es­na­fın e-dö­nü­şüm çö­züm­le­ri­ne dair im­za­la­nan pro­to­kol kap­sa­mın­da esnaf ve sa­nat­kâr­la­rı­mız en uygun ko­şul­lar­la il­gi­li uy­gu­la­ma­la­ra geçiş ya­pa­bi­lecek ve kul­la­na­bi­le­cek­tir. Es­na­fı­mız https://​bas­vu­ru.​es­naf­fa­tu­ra.​com ad­re­sin­den esnaf fa­tu­ra için baş­vu­ru ya­pa­bi­lir. Baş­vu­ru­ya is­ti­na­den, ta­ra­fı­na gelen ma­il­de­ki kul­la­nı­cı adı ve şifre ile https://​por­tal.​es­naf­fa­tu­ra.​com ad­re­sin­den giriş ya­pa­rak, ge­rek­li ak­ti­vas­yon iş­le­mi ger­çek­leş­ti­re­rek kul­la­nı­ma baş­la­ya­bi­lir” şek­lin­de ko­nuş­tu.

 


 

-“KAĞIT FA­TU­RA KE­SEN­LE­RE ÖZEL USUL­SÜZ­LÜK CE­ZA­SI VERİLECEK”
Fa­tu­ra­la­rın elekt­ro­nik fa­tu­ra ye­ri­ne kâğıt fa­tu­ra ola­rak ke­sil­me­si du­ru­mun­da özel usul­süz­lük ce­za­sı ke­si­le­ce­ği­ni söy­le­yen Pa­lan­dö­ken, “Bi­lin­di­ği üzere esnaf ve sa­nat­kâr­la­rın il­gi­li zo­run­lu­luk­lar kap­sa­mın­da e-Dö­nü­şüm uy­gu­la­ma­la­rı­nı kul­lan­ma­la­rı ge­rek­mek­te olup, fa­tu­ra ver­me­yen ve al­ma­yan­la­ra ve li­mit­ler çer­çe­ve­sin­de fa­tu­ra­la­rın elekt­ro­nik fa­tu­ra ye­ri­ne kâğıt fa­tu­ra ola­rak ke­sil­me­si du­ru­mun­da özel usul­süz­lük ce­za­sı ke­sil­mek­te­dir” şek­lin­de ko­nuş­tu.


BİLGİ NOTU
Zo­run­lu­luk­lar kap­sa­mın­da;
1- E-ar­şiv fa­tu­ra uy­gu­la­ma­sı­na dahil ol­ma­yan mü­kel­lef­ler­ce, vergi mü­kel­le­fi ol­ma­yan nihai tü­ke­ti­ci­le­re ya­pı­lan sa­tış­lar­da ver­gi­ler dahil top­lam tu­ta­rın 5 Bin TL’yi, vergi mü­kel­lef­le­ri­ne dü­zen­le­nen­ler için 4.400 TL’yi aş­ma­sı ha­lin­de, fa­tu­ra­la­rın kâğıt fa­tu­ra ye­ri­ne e-ar­şiv fa­tu­ra ola­rak dü­zen­len­me­si ge­rek­mek­te­dir.
2- Brüt satış ha­sı­la­tı (veya sa­tış­la­rı ile gay­ri­sa­fi iş ha­sı­la­tı), 2022 ve mü­te­akip hesap dö­nem­le­ri için 3 Mil­yon TL ve üzeri olan mü­kel­lef­ler, 1 Tem­muz 2023'de e-fa­tu­ra ve e-ar­şiv sis­te­mi­ne, 1 Ocak 2024 ta­ri­hin­de e-def­ter uy­gu­la­ma­sı­na geçiş yap­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir.
3- e-Ti­ca­ret fa­ali­ye­tin­de bu­lu­nan­lar; Gay­ri­men­kul inşa, imal, alım, satım veya ki­ra­la­ma iş­lem­le­ri­ni ya­pan­lar ile bu iş­lem­le­re ara­cı­lık fa­ali­ye­tin­de bu­lu­nan­lar; Mo­tor­lu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya ki­ra­la­ma iş­lem­le­ri­ni ya­pan­lar ile bu iş­lem­le­re ara­cı­lık fa­ali­ye­tin­de bu­lu­nan mü­kel­lef­ler­den ; 2022 veya mü­te­akip hesap dö­nem­le­ri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış ha­sı­la­tı olan­lar, 1 Tem­muz 2023'de e-fa­tu­ra ve e-ar­şiv sis­te­mi­ne, 1 Ocak 2024 ta­ri­hin­de e-def­ter uy­gu­la­ma­sı­na geçiş yap­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir. (TESK)
 


Haber Kaynak : MUHAMMED ŞENEL

Niğde’de 200 gram ekmek 4,5 TL oldu

Niğde’de bekçiler 34 şahsı yakaladı

KOBİ kriterleri güncellendi

Sosyal medyada ölümcül akım Yüzlerce çocuk bu oyun yüzünden hayatını kaybetti

Üzüm bağı olanlar bu habere dikkat!

Niğde’de metrekareye 15,5 kilogram yağış düştü!

Kızılay kurban kesim bedellerini açıkladı

Niğde’de ilk TOGG şarj cihazı kuruldu

Bakan Muş: Mayıs ayı ihracatı rekor kırdı

AFAD'tan endişe yaratan ''suskun fay hatları'' açıklaması

Hastanede arama kurtarma ve yangın tatbikatı

Jandarmaya ilk yardım eğitimi

Niğde’ye ‘Ultra’ Klimalı Jeotermal Sera

Tartıştıkları belediye başkanının üzerine araç sürdüler!

Niğde’de sigara kıtlığı yaşanıyor!

Niğde vaizi evinde ölü olarak bulundu

Köylere hizmet götürme birliği üyeleri seçildi

NÖHÜ’nün bir programı daha akredite edildi

Vali Koç’tan öğrenci ve velilere LGS mesajı

Çelik: Küçükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatı 120-150 lira bandında

Niğde’de 200 gram ekmek 4,5 TL oldu

Niğde’de bekçiler 34 şahsı yakaladı

KOBİ kriterleri güncellendi

Sosyal medyada ölümcül akım Yüzlerce çocuk bu oyun yüzünden hayatını kaybetti

Üzüm bağı olanlar bu habere dikkat!

Niğde’de metrekareye 15,5 kilogram yağış düştü!

Kızılay kurban kesim bedellerini açıkladı

Niğde’de ilk TOGG şarj cihazı kuruldu

Bakan Muş: Mayıs ayı ihracatı rekor kırdı

AFAD'tan endişe yaratan ''suskun fay hatları'' açıklaması

Hastanede arama kurtarma ve yangın tatbikatı

Jandarmaya ilk yardım eğitimi

Niğde’ye ‘Ultra’ Klimalı Jeotermal Sera

Tartıştıkları belediye başkanının üzerine araç sürdüler!

Niğde’de sigara kıtlığı yaşanıyor!

Niğde vaizi evinde ölü olarak bulundu

Köylere hizmet götürme birliği üyeleri seçildi

NÖHÜ’nün bir programı daha akredite edildi

Vali Koç’tan öğrenci ve velilere LGS mesajı

Çelik: Küçükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatı 120-150 lira bandında

Türkiye’de nüfusun yüzde 20’si obez!

Niğde’de el sanatları sergisi açıldı

Altının ayarı kaçtı! Bilmediğiniz yerden almayın

Niğde’den Hisarcıklıoğlu’na destek

Niğde dünya ikincisi oldu

Vatandaş kredi kartına yükleniyor!

Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçları açıklandı

Üniversite tarım işçilerine yüzde 45 zam yaptı!

Niğde'de trenin çarptığı yaya yaralandı

Emniyet hırsızlara aman vermiyor! 6 kişi tutuklandı

Yükleniyor

Niğde nöbetçi eczaneleri
  • Cuma 20.3 ° / 10 ° Düzensiz Yağmur Mümkün
  • Cumartesi 22 ° / 10.7 ° Güneşli
  • Pazar 20 ° / 10.5 ° Orta kuvvetli yağmurlu

Super Lig LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 34 26 4 4 50 82
2.Fenerbahce 34 24 5 5 45 77
3.Besiktas 34 22 4 8 39 74
4.Adana Demirspor 34 19 6 9 31 66
5.Istanbul Basaksehir 34 16 10 8 14 56
6.Trabzonspor 34 16 12 6 8 54
7.Konyaspor 34 12 9 13 8 49
8.Kayserispor 34 15 15 4 -5 49
9.Fatih Karagümrük 34 12 11 11 9 47
10.Kasimpasa 34 12 15 7 -10 43
11.Alanyaspor 35 11 16 8 -12 41
12.Sivasspor 35 11 17 7 -8 40
13.Ankaragucu 34 11 17 6 -10 39
14.Antalyaspor 34 10 16 8 -10 38
15.İstanbulspor 34 10 19 5 -23 35
16.Giresunspor 34 8 16 10 -21 34
17.Ümraniyespor 34 7 18 9 -12 30
18.Gazişehir Gaziantep 34 6 21 7 -35 25
19.Hatayspor 34 6 23 5 -58 23