Hamle Gazetesi

Yenileniyor
 • Adana
 • Adıyaman
 • Afyon
 • Ağrı
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Hakkari
 • Hatay
 • Isparta
 • Mersin
 • İstanbul
 • İzmir
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • K.Maraş
 • Mardin
 • Muğla
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Şanlıurfa
 • Uşak
 • Van
 • Yozgat
 • Zonguldak
 • Aksaray
 • Bayburt
 • Karaman
 • Kırıkkale
 • Batman
 • Şırnak
 • Bartın
 • Ardahan
 • Iğdır
 • Yalova
 • Karabük
 • Kilis
 • Osmaniye
 • Düzce
BIST 1,408
DOLAR 8.29
EURO 10.00
ALTIN 474.05
masöz istanbul istanbul masöz email kaydol
reklam REKLAM

RESMİ İLAN

kategorisinde, 18 Mar 2020 - 18:02 tarihinde yayınlandı
RESMİ İLAN

BİYOSİDAL ÜRÜN VE ZİRAİ İLAÇ SATIN ALINACAKTIR

NİĞDE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİYOSİDAL ÜRÜN VE ZİRAİ İLAÇ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/51207

1-İdarenin

a) Adresi : Y.K.B. MAH. ÖMER HALİS DEMİR MEYDANI ADLİYE SOKAK 

  NO :1 51100 NİĞDE MERKEZ/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası : 3882320464 – 3882320464

c) Elektronik Posta Adresi : destek.hizmet@nigde.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : ÇEŞİTLİ CİNS VE EBATLARDA 11 KALEM BİYOSİDAL ÜRÜN VE   2 KALEM ZİRAİ İLAÇ SATIN ALIMI.

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan   idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ    MÜDÜRLÜĞÜNE AİT DEPOYA TEK PARTİ HALİNDE TESLİM   EDİLECEKTİR.

c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA TAKİBEN 5 (BEŞ) GÜN     İÇERİSİNDE İŞE BAŞLANACAK OLUP; İŞE BAŞLAMA 

  TARİHİNDEN İTİBAREN 30 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM   EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TOPLANTI SALONU   Y.K.B. MAH. ADLİYE SOKAK ÖMER HALİS DEMİR MEYDANI   NO:1 NİĞDE

b) Tarihi ve saati : 28.02.2020 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-BİYOSİDAL ÜRÜNLER SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN HALK SAĞLIĞINDA KULLANILMAK ÜZERE RUHSATLANDIRILMIŞ VEYA ANILAN BAKANLIKÇA HALK SAĞLIĞI ALANINDA KULLANILMAK ÜZERE İTHALİNE İZİN VERİLMİŞ OLACAKTIR. BU BELGENİN ASLI VEYA NOTERDEN ONAYLI SURETİ İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR.

2- BİYOSİDAL ÜRÜNLERE AİT SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI ETİKETİNİN ASLI VEYA NOTERDEN ONAYLI SURETİ İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR.

3- ÜRÜNLERE AİT ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU (MSDS) ASLI VEYA NOTERDEN ONAYLI SURETİ İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR.

4-ÜRÜN GARANTİ BELGESİ VE AKTİF GARANTİ BELGESİ ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR.

5-BİYOSİDAL ÜRÜNLERE AİT İHALE TARİHİ İTİBARİ İLE ALINMIŞ, İHALE YILINA AİT SATIŞ YETKİ BELGELERİNİN ASLINI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR.

6-SAĞLIK BAKANLIĞI RUHSATI ÜZERİNDE UZUN SÜRELİ STABİLİZESİNİN TAMAMLANDIĞINA DAİR İBARE BULUNAN ÜRÜNLER İÇİN EN AZ 12 (ONİKİ) AYLİK STABİLİTE TESTİNİN TAMAMLANDIĞINA DAİR BELGE İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR.

7-AĞAÇ KAYNAKLI HAŞARELERLE MÜCADELEDE KULLANILACAK ÜRÜNLER TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN RUHSATLI İLAÇLAR OLACAKTIR.YÜKLENİCİ FİRMAYA AİT BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ VEYA TOPTANCI İZİN BELGESİ İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ,

b) ADAYIN VEYA İSTEKLİNİN ÜYESİ OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN KAPASİTE RAPORU,

c) ADAYIN VEYA İSTEKLİNİN KAYITLI OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN İMALAT YETERLİK BELGESİ,

d) ADAYLAR VEYA İSTEKLİLERİN ADLARINA VEYA UNVANLARINA DÜZENLENMİŞ OLAN TEKLİF ETTİĞİ MALLARA İLİŞKİN YERLİ MALI BELGESİ VEYA TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ

İSTEKLİ, İMALATÇI OLDUĞUNU YUKARIDAKİ BELGELERDEN EN AZ BİRİNİ SUNARAK TEVSİK ETMELİDİR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KISIM 1 İÇİN KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖREDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ HER TÜRLÜ BİYOSİDAL ÜRÜN SATIŞI İŞİ 

KISIM 2 İÇİN KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖREDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ HER TÜRLÜ ZİRAİ ÜRÜN SATIŞI İŞİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Y.K.B. MAH. ADLİYE SOKAK ÖMER HALİS DEMİR MEYDANI NO:1 NİĞDE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BASIN NO: (78)

Haber Editörü : Tüm Yazıları
Yorum Yaz