Hamle Gazetesi

Yenileniyor
 • Adana
 • Adıyaman
 • Afyon
 • Ağrı
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Hakkari
 • Hatay
 • Isparta
 • Mersin
 • İstanbul
 • İzmir
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • K.Maraş
 • Mardin
 • Muğla
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Şanlıurfa
 • Uşak
 • Van
 • Yozgat
 • Zonguldak
 • Aksaray
 • Bayburt
 • Karaman
 • Kırıkkale
 • Batman
 • Şırnak
 • Bartın
 • Ardahan
 • Iğdır
 • Yalova
 • Karabük
 • Kilis
 • Osmaniye
 • Düzce
BIST 1,408
DOLAR 8.29
EURO 10.00
ALTIN 474.05
masöz istanbul istanbul masöz email kaydol
reklam REKLAM

RESMİ İLAN

kategorisinde, 18 Mar 2020 - 17:49 tarihinde yayınlandı
RESMİ İLAN

ÇADIR SATIN ALINACAKTIR

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

10 adet ısı yalıtımlı portatif çadır kuşun /keçi ağılı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/728896 

1 –İdarenin

a) Adresi : SAĞLIK MAHALLESİ ANKARA CADDESİ 51650 ALTUNHİSAR/   NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası : (0388)6112008 –(0388)6112960

c) Elektronik Posta Adresi : uney51@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi 

2- İhale konusu malın 

a)Niteliği, türü ve miktarı : 10 adet ısı yalıtımlı portatif çadır koyun /keçi ağılı 

  Ayrıntılı bilgiye EKAP ‘ta yer  alan ihale dokümanı içinde bulunan   idari şartnameden ulaşılabilir

b) Teslim yerleri : Niğde ili Altunhisar ilçesi merkez, köy. mahalle ve yaylaları.

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gündür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sağlık malı. Altunhisar ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Niğde/   Altunhisar

b) Tarihi ve saati : 07.02.2020 – 11:00 

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif v ermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

‘ 4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: 

Teknik şartnamede belitilenlere uygun olacak şekilde i (bir) yıl geçerli garanti belgesi alınacaktır. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sağlık malı. Altunhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Niğde/ Altunhisar adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 61) (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır. 

14. Diğer hususlar: 

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/llan/llanDurum.aspx

İhale Kanunun 38. Maddesinde öngörülen açıklama istemeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BASIN NO: (30)

Haber Editörü : Tüm Yazıları
Yorum Yaz