Hamle Gazetesi

Yenileniyor
 • Adana
 • Adıyaman
 • Afyon
 • Ağrı
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Gümüşhane
 • Hakkari
 • Hatay
 • Isparta
 • Mersin
 • İstanbul
 • İzmir
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kırklareli
 • Kırşehir
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • K.Maraş
 • Mardin
 • Muğla
 • Muş
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Şanlıurfa
 • Uşak
 • Van
 • Yozgat
 • Zonguldak
 • Aksaray
 • Bayburt
 • Karaman
 • Kırıkkale
 • Batman
 • Şırnak
 • Bartın
 • Ardahan
 • Iğdır
 • Yalova
 • Karabük
 • Kilis
 • Osmaniye
 • Düzce
BIST 1,408
DOLAR 8.29
EURO 10.00
ALTIN 474.05
masöz istanbul istanbul masöz email kaydol
reklam REKLAM

RESMİ İLAN

kategorisinde, 18 Mar 2020 - 17:51 tarihinde yayınlandı
RESMİ İLAN

NİĞDE BELEDİYESİ 

AÇIK HAVA REKLAM PANOLARI 

İŞLETMECİLİĞİNİN KİRAYA VERİLMESİ İLE İLGİLİ

İHALE İLANI

MADDE: 1) İhalenin konusu :

İlimiz Belediye sınırları ile mücavir alanları dahilinde şehrin muhtelif  yerlerinde bulunan  Kent  Mobilyaları  adı  altında   5 adet  Megalıght ( 3 adet sabit , 2 adet afiş değiştiricili) 95 adet  Bilboard, 1 Adet 20 m2(+-10cm) Led Ekran, 50 Adet CLP Raket Reklam Panosu  ve 156 adet otobüs durağından oluşan  reklam materyallerinin işletme hakkının 5 (Beş) yıl süreyle kiraya verilmesi işidir.

MADDE: 2) İhalenin nerede hangi tarih ve saatte yapılacağı ve  ihalenin şekli:  

2.1. İhale 29/01/2020 Çarşamba günü saat 14:00’da Niğde Belediyesi 2. Kat Meclis  Salonunda encümen huzurunda yapılacaktır. 

2.2. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye encümeni tam yetkilidir.

2.3. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhaleleri Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince ‘Açık Teklif –Açık Artırma  usulü ile yapılacaktır.

MADDE: 3) Muhammen  bedel ve geçici teminatı:

İhale muhammen bedeli  KDV hariç 600,000,00(altı yüz bin)- TL’dir. Geçici Teminatı ise 5 yıllık toplam muhammen bedelinin %3’ü  90.000,00(Doksan bin)- TL dir.

MADDE: 4) Teminata  İlişkin Esaslar :

4.1.  Geçici Teminat 5 yıllık toplam muhammen bedelinin %3’ü 90.000,00(Doksan bin)- TL’dir.

4.2. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiş olup, bu değerlerden herhangi birisine ait belgeler geçici teminat  olarak kabul edilecektir. 

4.2.1. Tedavüldeki Türk Parası, Vakıflar Bankası Niğde Şubesi TR 530001500158007296811669  nolu  Niğde Belediyesi hesabına yatırıldıktan sonra alınan makbuz asıllarından herhangi biri, doğrudan ihale dosyasına konulacaktır.

4.2.2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı ve 27 ncı maddelerine uygun olarak bankalar veya özel finans kurumları tarafından düzenlenmiş süresiz limit içi genel müdürlükçe teyitli  teminat mektupları, bu teminat mektupları ihale  dosyasına konulacaktır. Süreli teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

4.2.3. Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet içi borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde  anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), ihaleye katılmak için bu belge verilecekse Mali Hizmetler Müdürlüğümüze teslim edilerek karşılığında alınacak olan belge ihale dosyasına konulacaktır.

4.3. Üzerlerine ihale yapılanların geçici teminatları, ihaleden sonra belediyede tutularak iade edilmeyecek olup, üzerine ihale yapılmayanların geçici teminatları ise iade edilecektir.

MADDE: 5) İhaleye girebilme şartları: 

5.1. Dilekçe ve Kanuni İkametgah belgesi

5.2. Tebligat için adres göstermesi

5.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

5.3.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya  Sanayi  Odası  veya  Meslek  Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

5.3.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

5.4. İhaleye katılmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

5.4.1. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

5.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

5.5. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye  katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)   

5.6.  Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı, ayrı 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12’deki belgelerle Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

5.7.  Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine  yada  banka  hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun  26 ncı  maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

5.8. Megalight raket pano, bilboard, otobüs durakları gibi Açıkhava reklamcılığı işleriyle ilgili ihale tarihinden itibaren geriye doğru son üç yıl içerisinde en az muhammen bedel miktarı kadar kiralama veya işletme işleriyle ilgili iş deneyimini gösterir belgeyi ibraz edecektir. (İş bitirme, iş deneyim, iş durum vb.). Ortak girişim olması halinde pilot ortakların muhammen bedelin tamamını, diğer ortak/ortakların ise en az muhammen  bedelin %30’u oranında iş deneyimini gösterir belgeyi ibraz etmeleri gerekir.

5.9. Niğde Belediyesinden  alınacak borç ilişiksizlik belgesi

5.10. 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair beyanname,

5.11. Şartname bedeli 1.000,00-TL olup  şartname  bedelinin   ödendiğine dair makbuz aslı,

Tüm  bu belgeler , eksiksiz olarak hazırlanarak 29/01/2020  Tarihi saat 12:30’ a kadar belediyemiz mali hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Tahsilat Servisine teslim edilecektir. 

MADDE :6) İhale şartnamesinde bulunmayan hususlar hakkında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

İlanen Duyurulur.

BASIN NO: (37)

Haber Editörü : Tüm Yazıları
Yorum Yaz